Kennis- & opleidingscentrum voor de zwembranche

lesgever zwem-abc

De Lesgever Zwem-ABC verzorgt zweminstructie aan kinderen en volwassenen gericht op het (beter) leren zwemmen. Daarbij let hij op de veiligheid van de deelnemer en voorkomt risicovolle situaties. De kerntaak van de Lesgever Zwem-ABC is het verzorgen van zweminstructie.

Opleiding

De opleiding voor deze eenheid bestaat uit twee delen:

o Deel 3A: Introductie instructie en zwemactiviteiten; (deze is idem aan deel 2A)

o Deel 3B: Lesgever Zwem-ABC.

 

Er wordt gewerkt aan de volgende competenties:

o verzorgen van zweminstructie;

o verlenen van eerste hulp;

o vervullen van gastheerrol;

o promoten.

 

Afronding en examinering

De toetsing van certificeerbare eenheid 3 bestaat uit:

o competentieopdrachten van deel 3A en deel 3B;

o groepsgesprek deel 3A en deel 3B;

o stage deel 3B.

 

Tonen van een geldig diploma/certificaat:

o C-diploma van het Zwem-ABC;

o ‘Zwemmend Redden’ voor zwembaden;

o EHBO.

 

Deel 3A en deel 3B worden afzonderlijk afgerond.

 

Om de certificeerbare eenheid ‘Lesgever Zwem-ABC’ af te ronden en het certificaat te ontvangen, moeten de genoemde diploma’s/certificaten in orde zijn, alle competentieopdrachten worden ingeleverd en het gemiddelde cijfer daarvan voldoende zijn (6,0) en het cijfer voor de stage en het groepsgesprek moeten voldoende (6,0) zijn.

 

Prijzen:

Individueel Incompany

E-learning Turbo
(enkel voor deelnemers met ervaring en die momenteel lesgeven/stageplaats hebben)
Duur 6 maanden
Prijs € 950,-

 

E-learning Standaard
(starters met computer-ervaring en stageplaats hebben)
Duur 9 maanden
Prijs €1195,-

Duur 9 maanden
(enkel voor deelnemers met ervaring en die momenteel lesgeven/stageplaats hebben)
Per deelnemer €1195,-
Plus 3 a 4 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur per keer, per bijeenkomst € 250,-

E-learning intensief
(voor beginners met weinig computer-ervaring en/of nog zoekende naar stage)
Duur 1 jaar
Prijs €1495,-
Duur 1 jaar
(voor beginners/starters met weinig computer-ervaring en/of die momenteel (recent pas) lesgeven)
Per deelnemer €1495,-
Plus 3 a 4 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur per keer, per bijeenkomst € 250,-