Kennis- & opleidingscentrum voor de zwembranche

lesgever zwem-abc

De Lesgever Zwem-ABC verzorgt zweminstructie aan kinderen gericht op het (beter) leren zwemmen. Daarbij let je op de veiligheid van de deelnemer en voorkomt risicovolle situaties.
De volgende onderdelen moeten worden behaald om de certificeerbare eenheid Lesgever Zwem-ABC af te ronden en het branchecertificaat te ontvangen:

  • Competentieopdrachten
  • Tonen van een geldig diploma Eerste hulp, Zwemmend Redden voor Zwembaden en Zwemdiploma C
  • Stage
  • Praktijkexamen (alleen van toepassing bij examinering ROC’s)
  • Mondeling examen

Indien de opdrachten met een gemiddeld cijfer van 6,0 zijn afgerond en het diploma Eerste hulp, C-diploma en het certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden zijn behaald, kan de kandidaat deelnemen aan het mondeling examen.

 

Prijzen:

Individueel                  Incompany

E-learning Standaard
(starters met computer-ervaring en stageplaats hebben)
Duur 6-9 maanden
Prijs €1195,-

 

Duur 9-12 maanden
(enkel voor deelnemers met ervaring en die momenteel lesgeven/stageplaats hebben)
Per deelnemer €1195,-
Plus 3 a 4 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur per keer, per bijeenkomst € 250,-

E-learning intensief
(voor beginners met weinig computer-ervaring en/of nog zoekende naar stage)
Duur 1 jaar
Prijs €1495,-
  Duur 1 jaar
(voor beginners/starters met weinig computer-ervaring en/of die momenteel (recent pas) lesgeven)
Per deelnemer €1495,-
Plus 3 a 4 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur per keer, per bijeenkomst € 250,-

Is er door omstandigheden langer tijd nodig, dan wordt er € 25,- per maand bijgerekend voor langer gebruik van de e-learning module. Na de afronding blijft deze nog wel een maand gratis doorlopen (om b.v. nog eigen portfolio af te drukken).