Kennis- & opleidingscentrum voor de zwembranche

leiding geven

De CE 'Leidinggevende in het zwembad' is een waardevolle toevoeging aan de beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker. In een tijd als deze waarin voortdurend ingespeeld moet worden op veranderingen, is het cruciaal dat een leidinggevende mensen kan motiveren en managen. Ook ontwikkelen buiten de organisatie zijn belangrijk om te volgen op in te spelen. Tijdens de opleiding krijgen cursisten hulpmiddelen aangereikt.

Onderwerpen

De nieuwe opleiding bestrijkt een breed kennisgebied. Beleid en planontwikkeling komen uitgebreid aan de orde, naast de inrichting en kennis van de organisatie, communicatie, kwaliteitszorg en uiteraard het aspect leidinggeven zelf. Ook wordt van cursisten verwacht dat een relevant onderwerp wordt uitgediept en gepresenteerd.

Cursisten kijken naar hun eigen organisatie en analyseren vervolgens de situatie. Daarnaast kijken ze buiten de organisatie en zoeken ze contact met klanten. Wat vinden klanten en wat zou beter kunnen? Er is altijd wel een verbeterslag mogelijk en cursisten kunnen laten zien hoe die verbeterslag gerealiseerd kan worden. De opleiding zoemt ook in op het rendementsaspect, het kosten en batenverhaal.

Kerntaken

De kerntaken van de leidinggevende zijn:

1. leidinggeven aan medewerkers van het zwembad;

2. plannen en ontwikkelen van activiteitenprogramma en bijdrage leveren aan beleid voor recreatieve- en zwembewegingsactiviteiten;

3. verrichten van uitvoerende werkzaamheden in en om het zwembad.

De leidinggevende werkt nauw samen met zijn collega leidinggevenden en/of (allround) zwemonderwijzers. Daarnaast heeft hij/zij te maken met de toezichthouders, technische dienst, de receptionist / baliemedewerker en het horecapersoneel in de accommodatie.

Vooropleiding

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding voor certificeerbare eenheid 4 dient men in het bezit te zijn van CE1 én CE2 en/of CE3.

Niveau

De opleiding is op MBO-niveau 4 en is gebaseerd op een competentieprofiel. Vooral alle facetten wordt de cursist handvatten aangereikt en cursisten oefenen vaardigheden tijdens stages.

 

Prijs

€ 1445,-